نمونه کارهای آهنگسازی، ترانه سرایی و طراحی های گرافیکی